سید محمد صادق نوربخش

درباره من

دکتر سید محمد صادق نوربخش
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی استخراجی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

سید محمد صادق نوربخش دانش آموخته رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد. وی کارشناسی خود را در دانشگاه شهید باهنر کرمان در رشته مهندسی مواد- متالوژی استخراجی، کارشناسی ارشد خود را در زمینه مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  و دکترای خود را در رشته مهندسی پزشکی- بیومتریال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرده است. رساله دکترای خود را در زمینه سنتز ومشخصه یابی نانوپوسته های طلا و کاربرد آن در لحیم کاری بافت پوست با لیزر انجام داده است. در حال حاضر علاقه مندی های وی در زمینه بیومتریال، سامانه های نوین دارورسانی و مهندسی بافت می باشد...

محقق گوگل

(1399/12/10)

استنادات

318

h-index

11

i10-index

13

مؤلفین همکار

37

اسکوپوس

(1399/12/14)

استنادات

216

مقالات

38

h-index

9

مؤلفین همکار

60

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1389

دکترا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1375-1380

کارشناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1381-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تجارب

1396- تا کنون

مدیر گروه مواد

دانشگاه سمنان

1394-1398

معاون مالی و اداری پردیس فنی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

دارورسانی هدفمند سرطان

مهندسی بافت

سامانه های نوین دارورسانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Corneal stromal regeneration by hybrid oriented poly (ε-caprolactone)/lyophilized silk fibroin electrospun scaffold
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES(2020)
9611929001, ^سید محمد صادق نوربخش*, محمد رفیعی نیا, علیرضا برادران رفیعی, سعید حیدری کشل
Evaluation of alginate modification effect on cell-matrix interaction, mechanotransduction and chondrogenesis of encapsulated MSCs
CELL AND TISSUE RESEARCH(2020)
9221927001, ^سید محمد صادق نوربخش*, شاهین بنکدار, محمد علی شکرگزار, نوشین حقیقی پور
Preparation and Evaluation of Doxorubicin- Loaded PLA–PEG–FA Copolymer Containing Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (SPIONs) for Cancer Treatment: Combination Therapy with Hyperthermia and Chemotherapy
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE(2020)
9411929002, ^سید محمد صادق نوربخش, رضا صابر, هادی هاشم زاده, محمد حسن درویشی*
Fabrication and Characterization of Electrospun Scaffold Based on Polycaprolactone-Aloe vera and Polyvinyl Alcohol for Skin Tissue Engineering
FIBERS AND POLYMERS(2020)
9512929002, ^سید محمد صادق نوربخش*, امیر سلاطی, ^زهره بهرامی
Recent advances on 3D printing in hard and soft tissue engineering
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS(2020)
9711927001, ^سید محمد صادق نوربخش*
Co-delivery of minocycline and paclitaxel from injectable hydrogel for treatment of spinal cord injury
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE(2020)
9311927001, ^سید محمد صادق نوربخش*, سحر کیانی, یاسمن حیدری, محمد کاظمی آشتیانی, حامد دائمی, حسین بهاروند
Effect of chemical composition and sulfated modification of alginate in the development of delivery systems based on electrostatic interactions for small molecule drugs
MATERIALS LETTERS(2020)
9311927001, ^سید محمد صادق نوربخش*, سحر کیانی, حامد دائمی, محمد کاظمی اشتیانی, حسین بهاروند
Assessment of the Efficacy of Tributylammonium Alginate Surface-Modified Polyurethane as an Antibacterial Elastomeric Wound Dressing for both Noninfected and Infected Full-Thickness Wounds
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES(2020)
9311929001, حامد دائمی*, مریم زارع گچی, ساره رجبی, فرهاد بازگیر, ناصر اقدمی, ^سید محمد صادق نوربخش, حسین بهاروند
Synthesis and characterization of tetragonal / monoclinic mixed phases nanozirconia powders
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9411223004, ^احسان برهانی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^حسن عبدوس*
Electrospun polycaprolactone/gelatin/bioactive glass nanoscaffold for bone tissue engineering
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS(2019)
9211086003, ^سید محمد صادق نوربخش*, محمد رفیعی نیا
Electrospun polycaprolactone scaffolds for tissue engineering: a review
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS(2019)
مهسا جانمحمدی, ^سید محمد صادق نوربخش*
Interpenetrating networks hydrogels based on hyaluronic acid for drug delivery and tissue engineering
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS(2019)
9512927001, ^سید محمد صادق نوربخش*
Characterization and biological properties of a novel synthesized silicon-substituted hydroxyapatite derived from eggshell
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS(2019)
9211086001, نادر نظافتی*, ^سید محمد صادق نوربخش, مسعود حافظی اردکانی, 9211086002
Switchable phase transition behavior of thermoresponsive substrates for cell sheet engineering
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS(2018)
کیانا مختاری نیا, ^سید محمد صادق نوربخش, الهه مسائلی*, مهدی انتظام, فرشته کرمعلی, محمد حسین نصر اصفهانی
Evaluation of the superparamagnetic and biological properties of microwave assisted synthesized Zn & Cd doped CoFe2O4 nanoparticles via Pechini sol–gel method
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
9211086004, ^سید محمد صادق نوربخش*, ^امید میرزائی
Evaluation of Ibuprofen Release from Gelatin /Hydroxyapatite /Polylactic Acid Nanocomposites
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences(2018)
8911189012, ^سید محمد صادق نوربخش*, 9511927001
A review on nanostructured stainless steel implants for biomedical application
Nanomedicine journal(ISC)(2016)
9312927001, ^احسان برهانی, ^سید محمد صادق نوربخش*
Synthesis, characterization and biocompatibility evaluation of hydroxyapatite - gelatin polyLactic acid ternary nanocomposite
Nanomedicine journal(ISC)(2016)
8911189012, ^سید محمد صادق نوربخش*, Baniasadi Mohammad
Synthesis, characterization and ibuprofen release profile of alumina mesoporous/CNT nanocomposite
(2015)
^سید محمد صادق نوربخش, شاهین بنکدار
Functionalization of SBA-16 silica particles for ibuprofen delivery
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^مرد علی یوسف پور, ^سید محمد صادق نوربخش
سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپر پارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM
پژوهش هاي كاربردي در شيمي(2014)
مریم تاج آبادی, ^سید محمد صادق نوربخش, مهدی کمالی
Fabrication and characterization of electrospun scaffold based on polycaprolactone-aloevera and polyvinyl alcohol for skin tissue engineering
The 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)(2018-11-19)
9512929002, ^سید محمد صادق نوربخش*, امیر سلاطی
ارزیابی رفتار تراکم¬پذیری و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189014, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی*, ^سید محمد صادق نوربخش
Development of Novel Electrospun PCL/ Gelatin/ Alginate Scaffold for Vascular Tissue Engineering
International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials(2017-11-12)
9311929005, ^سید محمد صادق نوربخش*
بررسی تغییرات کریستالی ناشی از پارامترهای دما و زمان بر روی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش همرسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189014*, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی, ^سید محمد صادق نوربخش
Fabrication of cartilage tissue engineering scaffolds based on hyaluronic acid and polycaprolactone by electrospinning method
International Conference on Nanofibers(2017-10-21)
9411929001, ^سید محمد صادق نوربخش*
Synthesis and Antibacterial Evaluation of Tributyl Ammonium/Alginate Modified Cationic Polyurethanes
The Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicine(2017-07-13)
سیده سحر حسینی*, ^سید محمد صادق نوربخش, ناصر اقدمی, حامد دائمی, ساره رجبی زلتی
Cell sheet engineering approaches for periodontal and dental regeneration
2nd International Stem Cells and Regenerative Medicine Congress(2017-04-19)
کیانا مختاری نیا, ^سید محمد صادق نوربخش, الهه مسائلی*, مهدی انتظام
Thermo-responsive coating on tissue culture plates by electron beam irradiation for cell sheet engineering
2nd International Stem Cells and Regenerative Medicine Congress(2017-04-19)
کیانا مختاری نیا, ^سید محمد صادق نوربخش, الهه مسائلی*, مهدی انتظام
ساخت و مشخصه¬یابی رگ مصنوعی پلیمری از پلی¬کاپرولاکتون/ژلاتین/آلژینات به روش الکتروریسی
اولین همایش ملی ارتقا سلامت دهان و دندان خاواده و سومین همایش پژوهشی سالیانه دانشکده علوم پزشکی استان سمنان(2017-02-23)
9311929005, ^سید محمد صادق نوربخش*, مریم تاج آبادی
synthesis and characterization of curcumin-loaded sodium alginate-Poly Nisopropyl acrylamide thermosensitive hydrogel for wound healing
(Second Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017(2017-02-21)
9311929002, غلامحسین یوسفی, سحر عباسی, ^سید محمد صادق نوربخش
What Nanoparticle Can Cross Blood Brain Barrier?
پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2016-12-07)
9311927001, سحر کیانی, ^سید محمد صادق نوربخش*
بررسی‌های برون‌تنی هیدروکسی‌آپاتیت جایگزین شده با سیلیسیم سنتز شده از پوسته تخم مرغ
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9211086002, ^سید محمد صادق نوربخش*, نادر نظافتی, مسعود حافظی اردکانی, 9211086001
Synthesis of Supramolecular Alginate-based Polyurethanes and investigation of their antibacterial activity
The 12th International Seminar on Polymer Science and Technology(2016-11-02)
9311929001, حامد دائمی, ساره رجبی زلتی, ^سید محمد صادق نوربخش*, ناصر اقدمی
Evaluation of Gastrointestinal –like Environment Release of Non-steroidal Anti-inflammatory Loaded Silica Nanoparticles
دومین همایش نانوپزشکی ایران(2016-09-27)
9111086005, ^سید محمد صادق نوربخش*, ٍElham Khodaverdi, Farzin Hadizadeh, Sina Omidmalayeri
اثر حضور آلاینده روی بر خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتز شده با استفاده از روش پچینی اصلاح شده با امواج میکرویو
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9211086004, ^امید میرزائی*, ^سید محمد صادق نوربخش, 9021334001
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با سیلیکو ن با استفاده از پوسته تخم مرغ به روش رسوب آبی
بیست و دومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران(2015-11-25)
^سید محمد صادق نوربخش, نادر نظافتی, مسعود حافظی اردکانی
Microwave Modified Pechini method for Synthesis of Cobalt ferrite Nano particles
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured(2015-11-11)
^امید میرزائی, ^سید محمد صادق نوربخش
ساخت و ارزیابی خواص داربست مهندسی بافت استخوان بر پایه کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین/ شیشه زیست فعال
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^سید محمد صادق نوربخش, محمد رفیعی نیا, داریوش سمنانی
ارزیابی بارگذاری و رهایش هدفمند داروی استرپتوکیناز به کمک هسته-پوسته سوپر پارامغناطیس
نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان(2015-03-08)
^سید محمد صادق نوربخش, مریم تاج آبادی, مهدی کمالی, داود کاظمی صالح.
synthesis, characterization and in-vitro biocompatibility evaluation ofcore-shell nanostructurecontaining SPIONand polyamidoamin dendrimer
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
مریم تاج آبادی, ^سید محمد صادق نوربخش, مهدی کمالی
آمین دار کردن سطح تخلخل های ماده نانوساختار 16-SBA و بررسی تغییرات ساختاری
اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو(2013-05-16)
^سید محمد صادق نوربخش, ^مرد علی یوسف پور
سنتز نانو کامپوزیت مزوپروس آلومینا / نانولوله کربنی برای کاربردهای پزشکی
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^سید محمد صادق نوربخش
سنتز، مشخصه یابی و رهایش ایبوپروفن از نانوکامپوزیت ژلاتین-هیدروکسی آپاتیت-پلی لاکتیک اسید
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^سید محمد صادق نوربخش
Preliminary results of in-vitro skin tissue soldering using gold nanoshells and ICG combination
International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics(2011-02-22)
^سید محمد صادق نوربخش, سید محمد عترتی خسرو شاهی
بستن زخم پوست با لیزر دیود و لحیم پروتئینی حاوی نانوپوسته های طلا
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^سید محمد صادق نوربخش, سید محمد عترتی خسرو شاهی
ساخت نانو كامپوزيت متخلخل زمينه آلومينيايي تقويت شده ..
عين آبادي احسان(تاریخ دفاع: 1391/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مواد سيليكامزوپورس منظم به عنوان سيستم هاي رهايش ....
نقي لو مهدي(تاریخ دفاع: 1391/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت بر پايه ...
نبي پورجونقاني زهره(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص انتقالو انعكاس رنگ كامپوزيت هاي دنداني
توكلي ميترا(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تمايز سلول هاي بنيادي در ميكروكپسولهاي آلزيناتي
جهان بخش آزاده(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي خواص پليمر درخت‌سان با هسته مغناطيسي و رهايش هدفمند داروي ضدلخته
بني اسدي محمد(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستمهاي دارورساني كنترل رهش با استفاده از نانو ذرات سيليكاتي عامل‌دار
محمدزاده مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، ارزيابي و بهينه‌سازي خواص سيليكون ـ هيدروكسي آپاتيت تهيه شده از پوسته تخم مرغ
اسدي پور كمال(تاریخ دفاع: 1394/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي‌هاي برون‌تني بر هيدروكسي آپاتيت جايگزين با سيليكات (SiHA) سنتز شده از پوسته تخم مرغ
بهلولي صالح(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي خواص داربست مهندسي بافت استخوان بر پايه كامپوزيت PCL/GE/BIO GLASS
شيراني بيدآبادي كيوان(تاریخ دفاع: 1394/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي نانوذرات فريت كبالت و فريت كبالت جانشيني شده با روي و كاميوم با پوشش سيليكا متخلخل براي كاربردهاي بيولوژيك
غريب شاهيان مليحه(تاریخ دفاع: 1394/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داربست سلول‌زدايي نشده و سلول‌زدايي شده پريكارد گاوي بر چيدمان سلول‌هاي مخاط‌گونه
جعفري جوشقان نفيسه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه پلي‌يورتان‌هاي اصلاح‌شده با آلژينات و بررسي عملكرد آن‌ها به عنوان زخم‌پوش ضدباكتريايي
حسيني سالكده سيده سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي كوپليمر سديم آلژينات ـ ان‌ايزوپروپيل‌آكريل‌آميد پاسخگو به دماي محيط به همراه كوكومين براي ترميم زخم
ذاكري خوب محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي داربست پليمري پلي‌كاپرولاكتون/ ژلاتين / آلژينات به روش الكتروريسي به منظور كاربرد در مهندسي بافت عروق
قاسمي ماريا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه بررسي ظروف كشت سلول حساس به دما جهت تهيه لايه‌هاي سلولي
مختاري نيا كيانا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي كوپليمر پلي ان ايزوپروپيل آكريل آميد ـ پلي اتيلن گليكول پاسخگو به دماي محيط بارگذاري شده با انسولين
عسكريان زاده بهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير متغيرهاي سل ـ ژل بر خواص پودر نانوزيركونيا مورد استفاده در ساخت ايمپلنت دنداني
عرفاتي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروژل تخريب‌پذير بر پايه فيبرين و پلي‌آنيلين و نانوذرات منيزيم و بررسي برهم كنش آن با سلول‌هاي قطبي
برزگر فاضلي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت داربست مهندسي بافت غضروف بر پايه هيالورونيك اسيد و پلي‌كاپرولاكتون حاوي ويتامين c به روش الكتروريسي
جان محمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي نانو حامل هدفمند PLA-PEG-folate حاوي نانوذرات سوپر پارامغناطيس اكسيد آهن به منظور رهايش كنترل شده داروي ضد سرطان
خالديان محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ و خواص آنتي باكتريال بدنه هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار در حضور افزودني نانو نقره
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رشد و تمايز سلولهاي بنيادي كشت داده شده در داربست هاي سه بعدي آلژيناتي اصلاح شده در درون بيوراكتور اختصاص مهندسي بافت غضروف
جهان بخش آزاده(تاریخ دفاع: 1399/07/23) ، مقطع : دكتري
رهايش دوگانه كوچك مولكول ها از هيدروژل حاوي ميكروذرات به منظور ترميم مدل نيمه قطع شدگي ضايعه نخاعي در موش صحرايي
ناظمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : دكتري
سنتز و مشخصه‌يابي هيدروژل كازئين به عنوان فرمولاسيون آهسته رهش داروي ديكلوفناك سديم
ثابتي اشجعي ميترا(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي ساختار هسته ـ پوسته PLGA-PEG و نانوذره مغناطيسي بارگذاري شده باداروي پارامومايسين براي درمان سالك جلدي
جعفري مالدهي مارال(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي ساختار هسته ـ پوسته PLGA-PEG و نانوذره مغناطيسي بارگذاري شده باداروي پارامومايسين براي درمان سالك جلدي
جعفري مالدهي مارال(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي داربست الكتروريسي شده پلي‌كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت پوست
شعبان نژاد اشكلك مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ميكروفلوئيديك ذرات كربوكسي متيل كيتوسان دوفازي بارگذاري شده با نانوذرات Fe3O4 و داروي كوركومين
كياني مقدم محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پليمرازيسيون در جا نانوكامپوزيت پليمر زيست تخريب‌پذير پلي گلايسرول سباسات در حضور نانوذرات شيشه زيست فعال وكاربرد آن در مهندسي بافت استخوان
ايجادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي داربست الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و فيبروين ابريشم جهت مهندسي بافت استروماي قرنيه چشم
اورش محمود صالحي امين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي حامل‌هاي كيتوسان حاوي اسانس گياهي كندر به روش ميكروفلوئيديك
طاهريان پوريا(تاریخ دفاع: 1399/05/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی آزمایشگاهی بستن زخم پوست با لیزر دیود ولحیم پروتئینی حاوی نانوپوسته های طلا
مجله فیزیک پزشکی ایران(2010)
^سید محمد صادق نوربخش, سید محمد عترتی خسرو شاهی
Enhanced laser tissue soldering using indocyanine green chromophore and gold nanoshells combination
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS(2011)
سید محمد عترتی خسرو شاهی, ^سید محمد صادق نوربخش
ساخت وویژگی یابی نانوپوسته های طلا برای کاربردهای پزشکی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2011)
^سید محمد صادق نوربخش, سید محمد عترتی خسرو شاهی
کامپوزیت های زیست پزشکی
(2016-10-08)
سیستم هدفمند رهایش داروی استرپتوکیناز
دانشگاه سمنان(2015-11-28)
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
(2019-10-23)
داربست مهندسی بافت غضروف برپایه پلی کاپرولاکتون و هیالورونیک اسید حاوی ویتامینC به روش الکتروریسی
(2019-01-05)
ساخت لایه پلیمری حساس به دما ظروف کشت سلولی جهت مهندسی لایه های سلولی
دانشگاه سمنان و پژوهشگاه رویان(2017-11-05)
سنتز نانوذرات سوپرپارامغناطیس فریت کبالت (CoFe2O4) با پوشش مزومتخلخل سیلیکا (SiO2) به کمک امواج میکرویو جهت استفاده در دارو رسانی
(2018-01-14)
ساخت داربست مهندسی بافت استخوان بر پایه پلی کاپرولاکتون- ژلاتین- شیشه زیست فعال
(2017-08-14)
تولیدتک الکترودهای نانوساختار زیست سازگار با قابلیت حمل دارو
دانشگاه سمنان(2016-05-14)
استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با آهن به همراه پوشش پلیمری پلی اتیلن گلیکول برای رهایش هدفمند داروی پاکلیتاکسل جهت درمان سرطان پستان
(2017-10-02)
استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با آهن به همراه پوشش پلیمری پلی اتیلن گلیکول برای رهایش هدفمند داروی پاکلیتاکسل جهت درمان سرطان پستان
(2017-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات نهایی پلیمرها و کاربرد   (41 بار دانلود)
نمرات نهایی هیدروژل ها و کاربرد   (30 بار دانلود)
نمرات نهایی بیومواد   (38 بار دانلود)
نمرات آزمون نهایی بیومواد   (29 بار دانلود)
نمرات آزمون نهایی پلیمرها و کاربرد   (38 بار دانلود)
نمرات ازمون مستمر هفتم بیومواد   (46 بار دانلود)
نمرات آزمون نهایی ژل و کاربرد   (41 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم ژل و کاربرد   (34 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول ژل و کاربرد   (27 بار دانلود)
نمرات ازمون مستمر هفتم پلیمر و کاربرد   (37 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر ششم پلیمرها و کاربرد   (44 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر پنجم پلیمرها وکاربرد   (44 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر ششم بیومواد   (44 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم پلیمرها و کاربرد   (40 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم پلیمرها و کاربرد   (42 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم پلیمرها و کاربرد   (42 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول پلیمرها و کاربرد   (33 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر پنجم بیومواد   (45 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم بیومواد   (33 بار دانلود)
سمینار خانم صالحی   (41 بار دانلود)
سمینار خانم نازپرور   (32 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم بیومواد   (35 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم بیومواد   (36 بار دانلود)
نمرات ازمون مستمر اول بیومواد   (71 بار دانلود)
نمرات نهایی رهایش دارو   (135 بار دانلود)
نمرات مستمر نهایی رهایش دارو   (74 بار دانلود)
نمرات نهایی مهندسی بافت   (99 بار دانلود)
نمرات مستمر مهندسی بافت 23 تیر   (64 بار دانلود)
نمرات مستمر رهایش دارو 18 تیر   (74 بار دانلود)
نمرات نهایی بیومواد   (93 بار دانلود)
نمرات آزمون نهایی بیومواد   (84 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر مهندسی بافت 9 تیر   (69 بار دانلود)
نمرات نهایی کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی   (107 بار دانلود)
اطلاعیه برگزاری آزمایشگاه ها ی گروه مواد   (95 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر مهندسی بافت 4 تیر   (69 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر رهایش دارو 3 تیر   (75 بار دانلود)
نمرات نهایی مستمر بیومواد   (89 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیوکامپوزیت 2 تیر   (70 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیومواد 28 خرداد   (76 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر مهندسی بافت 28 خرداد   (86 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر رهایش دارو 27 خرداد   (78 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیوکامپوزیت 26 خرداد   (72 بار دانلود)
فایل نهم درس کامپوزیت   (82 بار دانلود)
اسلاید نهم درس بیومواد   (103 بار دانلود)
اسلاید هشتم درس بیومواد   (96 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیومواد 21 خرداد   (89 بار دانلود)
نمرات مستمر رهایش دارو 21 خرداد   (89 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر مهندسی بافت 20 خرداد   (84 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیومواد 11 خرداد   (86 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر بیوکامپوزیت 19 خرداد   (85 بار دانلود)
فایل دوازدهم مهندسی بافت   (91 بار دانلود)
فایل نهایی درس رهایش دارو   (110 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر کامپوزیت 12 خرداد   (95 بار دانلود)
نمرت آزمون مستمر مهندسی بافت 10 خرداد   (96 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر رهایش دارو 10 خرداد   (86 بار دانلود)
فایل هشتم درس بیوکامپوزیت   (93 بار دانلود)
فایل یازدهم درس مهندسی بافت   (138 بار دانلود)
فایل دوازدهم درس رهایش دارو   (112 بار دانلود)
فایل هفتم درس بیوکامپوزیت   (94 بار دانلود)
فایل ششم درس کامپوزیت   (125 بار دانلود)
اسلاید هفتم درس بیومواد   (114 بار دانلود)
فایل دهم درس مهندسی بافت   (116 بار دانلود)
فایل یازدهم درس رهایش دارو   (134 بار دانلود)
فایل پنجم درس کامپوزیت   (146 بار دانلود)
اسلاید ششم درس بیومواد   (130 بار دانلود)
فایل دهم درس رهایش دارو   (137 بار دانلود)
فایل چهارم درس کامپوزیت   (138 بار دانلود)
اسلاید پنجم درس بیومواد   (114 بار دانلود)
فایل نهم درس رهایش دارو   (151 بار دانلود)
فایل سوم درس کامپوزیت   (107 بار دانلود)
فایل نهم درس مهندسی بافت   (128 بار دانلود)
اسلاید چهارم درس بیومواد   (138 بار دانلود)
فایل هشتم درس مهندسی بافت   (122 بار دانلود)
فایل هشتم درس رهایش دارو   (153 بار دانلود)
فایل هفتم درس رهایش دارو   (231 بار دانلود)
فایل دوم درس کامپوزیت   (138 بار دانلود)
اسلاید سوم بیومواد   (217 بار دانلود)
اسلاید ششم رهایش دارو   (140 بار دانلود)
اسلاید هفتم مهندسی بافت   (170 بار دانلود)
اسلاید ششم مهندسی بافت   (124 بار دانلود)
فایل پنجم مهندسی بافت   (116 بار دانلود)
اسلاید پنجم درس رهایش دارو   (113 بار دانلود)
فایل اول درس کامپوزیت   (145 بار دانلود)
اسلاید چهارم درس رهایش دارو   (150 بار دانلود)
اسلاید سوم درس رهایش دارو   (136 بار دانلود)
فایل چهارم مهندسی بافت   (172 بار دانلود)
اسلاید سوم مهندسی بافت   (137 بار دانلود)
اسلاید دوم درس بیومواد   (161 بار دانلود)
اسلاید دوم درس رهایش دارو   (151 بار دانلود)
اسلاید اول درس بیومواد   (146 بار دانلود)
سرفصل درس بیومواد   (156 بار دانلود)
اسلاید دوم مهندسی بافت   (116 بار دانلود)
اسلاید اول مهندسی بافت   (113 بار دانلود)
اسلاید اول درس رهایش دارو   (175 بار دانلود)
نمرات نهایی   (207 بار دانلود)
فایل هشتم درس هیدروژل   (173 بار دانلود)
فایل شانزدهم درس پلیمر   (141 بار دانلود)
اسلاید پانزدهم درس پلیمر   (107 بار دانلود)
شکاف در پیشرفت های علمی و کاربردهای بالینی   (96 بار دانلود)
تاریخ های مهم تحصیلات تکمیلی   (125 بار دانلود)
فایل چهاردهم درس پلیمر   (179 بار دانلود)
فایل سیزدهم درس پلیمر   (177 بار دانلود)
اسلاید دوازدهم درس پلیمر ( آبشار انعقادی)   (126 بار دانلود)
اسلاید یازدهم درس پلیمر ( انعقاد خون)   (107 بار دانلود)
فایل هفتم درس هیدروژل   (277 بار دانلود)
فایل ششم درس هیدروژل   (121 بار دانلود)
فایل پنجم هیدوژل (روش های ساخت هیدروژل های پلیمری تزریق پذیر)   (210 بار دانلود)
اسلاید نهم درس پلیمر   (182 بار دانلود)
اسلاید دهم درس پلیمر   (127 بار دانلود)
فایل هشتم درس بیوسرامیک   (184 بار دانلود)
فایل هفتم درس بیوسرامیک   (186 بار دانلود)
فایل ششم درس بیوسرامیک   (285 بار دانلود)
فایل چهارم درس هیدروژل   (167 بار دانلود)
مروری بر هیدروژل ها   (143 بار دانلود)
اسلاید هشتم درس پلیمر   (152 بار دانلود)
اسلاید هفتم درس پلیمر   (158 بار دانلود)
فایل سوم درس هیدروژل   (143 بار دانلود)
کتاب بیوسرامیک   (149 بار دانلود)
مروری بر شیشه های زیست فعال   (233 بار دانلود)
اسلاید چهارم درس سرامیک   (166 بار دانلود)
اسلاید دوم درس هیدروژل   (171 بار دانلود)
اسلاید اول درس هیدروژل   (191 بار دانلود)
اسلاید سوم درس سرامیک   (257 بار دانلود)
اسلاید دوم درس سرامیک   (200 بار دانلود)
اسلاید اول درس سرامیک   (145 بار دانلود)
اسلاید ششم درس پلیمر   (115 بار دانلود)
اسلاید پنجم درس پلیمر   (227 بار دانلود)
اسلاید چهارم درس پلیمر   (195 بار دانلود)
اسلاید سوم درس پلیمر   (147 بار دانلود)
اسلاید دوم درس پلیمر   (120 بار دانلود)
اسلاید اول درس پلیمر   (214 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ژل ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی   (109 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
پلیمرها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی   (108 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
سرامیک ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی   (106 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
مهندسی سلول های بنیادی   (136 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
کامپوزیت ها و کاربرد در مهندسی پزشکی   (137 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی   (200 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال
مهندسی بافت   (172 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیومتریال

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
کلاس مجازی بیومواد 28 خرداد (1399/03/29)
کلاس مجازی رهایش دارو 28 خرداد (1399/03/29)
کلاس مجازی رهایش دارو 27 خرداد (1399/03/29)
کلاس مجازی مهندسی بافت 26 خرداد (1399/03/29)
کلاس مجازی بیومواد 21 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 21 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی رهایش دارو 20 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی مهندسی بافت 20 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 19 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی رهایش دارو 18 خرداد (1399/03/21)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 14 خرداد (1399/03/15)
کلاس مجازی مهندسی بافت 14 خرداد (1399/03/15)
کلاس مجازی رهایش دارو 13 خرداد (1399/03/13)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 12 خرداد (1399/03/13)
کلاس مجازی بیومواد 11 خرداد (1399/03/13)
کلاس مجازی رهایش دارو 7 خرداد (1399/03/08)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 7 خرداد (1399/03/08)
کلاس مجازی رهایش دارو 6 خرداد (1399/03/07)
کلاس مجازی مهندسی بافت 6 خرداد (1399/03/07)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 5 خرداد (1399/03/05)
کلاس مجازی مهندسی بافت 3 خرداد (1399/03/03)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 3 خرداد (1399/03/03)
کلاس مجازی رهایش دارو 30 اردیبهشت (1399/02/30)
کلاس مجازی مهندسی بافت 30 اردیبهشت (1399/02/30)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 29 اردیبهشت (1399/02/30)
کلاس مجازی بیومواد 28 اردیبهشت (1399/02/30)
کلاس مجازی رهایش دارو 27 اردیبهشت (1399/02/28)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 27 اردیبهشت (1399/02/28)
کلاس مجازی رهایش دارو 23 اردیبهشت (1399/02/23)
کلاس مجازی مهندسی بافت 23 اردیبهشت (1399/02/23)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 22 اردیبهشت (1399/02/23)
کلاس مجازی بیومواد 21 ادریبهشت (1399/02/22)
کلاس مجازی مهندسی بافت 17 اردیبهشت (1399/02/17)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 17 اردیبهشت (1399/02/17)
کلاس مجازی رهایش دارو 16 اردیبهشت (1399/02/16)
کلاس مجازی مهندسی بافت 16 اردیبهشت (1399/02/16)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 15 اردیبهشت (1399/02/16)
کلاس مجازی بیومواد 14اردیبهشت (1399/02/14)
کلاس مجازی رهایش دارو 10 اردیبهشت (1399/02/10)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 10 اردیبهشت (1399/02/10)
کلاس مجازی رهایش دارو 9 اردیبهشت (1399/02/09)
کلاس مجازی مهندسی بافت 9 اردیبهشت (1399/02/09)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 8 اردیبهشت (1399/02/08)
کلاس مجازی بیومواد 7 اردیبهشت (1399/02/07)
کلاس مچازی مهندسی بافت 3 اردیبهشت (1399/02/03)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 3 اردیبهشت (1399/02/03)
کلاس مجازی رهایش دارو 2 اردیبهشت (1399/02/03)
کلاس مجازی مهندسی بافت 2 اردیبهشت (1399/02/03)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 1 اردیبهشت (1399/02/01)
کلاس مجازی بیومواد 31 فروردین (1399/01/31)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 27 فروردین (1399/01/27)
کلاس مجازی رهایش دارو 26 فروردین 99 (1399/01/26)
کلاس مجازی مهندسی بافت 26 فروردین 99 (1399/01/26)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 25 فرودین (1399/01/25)
کلاس مجازی بیومواد 24 فروردین 99 (1399/01/24)
کلاس مجازی رهایش دارو 19 فروردین (1399/01/24)
کلاس مجازی مهندسی بافت 19 فروردین 99 (1399/01/24)
کلاس مجازی بیومواد 17 فروردین 99 (1399/01/24)
کلاس مجازی رهایش دارو 25 اسفند (1399/01/25)
کلاس مجازی بیومواد 25 اسفند 98 (1399/01/25)
کلاس مجازی رهایش دارو 24 اسفند (1399/01/25)
کلاس مجازی مهندسی بافت 24 اسفند 98 (1399/01/25)
کلاس مجازی رهایش دارو 20 اسفند 98 (1399/01/25)
کلاس مجازی مهندسی بافت 20 اسفند 98 (1399/01/25)
کلاس مجازی بیوکامپوزیت 20 فروردین 99 (1399/01/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- روبروی پارک سوکان- دانشکده مهندسی مواد و متالورزی
s_nourbakhsh@semnan.ac.ir
982331532379+

فرم تماس